ټ̳

ټע

ziu6 Ǯ cin4 syun1 lei5 zau1 ng4 ֣ zeng6 wong4 fung4 can4 cyu2 wai6 zoeng2 sam2 hon4 joeng4 zyu1 ceon4 jau4 heoi2 ho4 leoi5 ʩ si1 zoeng1 hung2 cou4 jim4 waa6 gam1 κ ngai6 tou4 goeng1 cik1 л ze6 zau1 jyu6 baak3 ˮ seoi2 dau6 zoeng1 wan4 sou1 pun1 got3 hai4 faan6 paang4 long4³ lou5 Τ wai4 coeng1 maa5 miu4 fung6 faa1
fong1 jyu4 jam4 Ԭ jyun4 lau5 ۺ fung1 baau1 ʷ si2 tong4 fai3 lim4 sam4 Ѧ sit3 leoi4 ho6 ngai4 tong1 tang4 jan1 lo4 bat1 kok3 wu1 on1 soeng4 ngok6 jyu4 ʱ si4 fu6 Ƥ pei4 bin6 cai4 hong1 ng5 jyu4 Ԫ jyun4 buk1 gu3 maang6 ƽ ping4 wong4 wo4 muk6 siu1 wan5 Ҧ jiu4 siu3 տ zam3 wong1 kei4 ë mou4 jyu5 dik6 mai5 bui3 ming4 zong1 gai3 fuk6 sing4 daai3 ̸ taam4 sung3 é maau4 pong4 hung4
gei2 syu1 wat1 hong6 ף zuk1 dung2 loeng4 dou6 jyun2 laam4 man5 ϯ zik6 gwai3 maa4 ǿ koeng4 gaa2 · lou6 ¦ lau4 Σ ngai1 gong1 ͯ tung4 ngaan4 gwok3÷ mui4 ʢ sing6 lam4 diu1 zung1 ceoi4 jau1 lok3 gou1 haa6 coi3 tin4 faan4 wu4 ling4 fok3 jyu4 maan6 ֧ zi1 o1 zaan2 gun2 ¬ lou4 Ī mok6 ging1 fong4 kau4 miu6 gon1 haai6 Ӧ jing1 zung1 ding1 syun1 ban1 dang6 juk6 sin6 hong4 hung4 baau1 zyu1 zo2 ʯ sek6 ceoi1 gat1 ť nau2 gung1 cing4 kai1 jing4 waat1 pui4 ½ luk6 wing4 jung1 seon1 joeng4 jyu1 wai6 jan1 L kuk1 gaa1 fung1 jeoi6 ngai6 cyu5 gan5 kap1 bing2 mei4 sung1 zing2 dyun6 fu3 mou4 wu1 ziu1 baa1 gung1 muk6 ngai5 ɽ saan1 guk1 ce1 hau4 mat6 fung4ȫ cyun4 ۭ ci1 baan1 joeng5 cau1 zung6 ji1 gung1 ning6 kau4 lyun4 bou6 gam1 dau2 lai6 jung4 zou2 mou5 fu4 lau4 ging2 ղ zim1 cuk1 lung4 Ҷ jip6 hang6 ˾ si1 siu4 ۬ gou3 lai4 gai3 bok6ӡ jan3 suk1 baak6 waai4 pou4 ۢ toi4 cung4 ngok6 sok3 haam4 zik6 laai6 ׿ coek3 leon6 tou4 mung4 ci4 kiu4 jam1 wat1 seoi1 nang4 cong1 ˫ soeng1 man4 ݷ san1 dong2 zaak6 ̷ taam4 gung3 lou4 pong4 gei1 san1 fu4 dou2 Ƚ jim5 zoi2 ۪ lik6 Ӻ jung1S gwik1 keoi4ɣ song1 gwai3 buk6 ţ ngau4 sau6 ͨ tung1 bin1 wu6 jin1 kei3 ۣ gaap3 pou2 soeng6 ũ nung4 wan1 bit6 ׯ zong1 aan3 caai4 keoi4 jim4 cung1 Ľ mou6 lin4 jyu4 ϰ zaap6 waan6 ngaai6 jyu4 jung4 hoeng3 gu2 jik6 san6 gwo1 liu6 jyu5 zung1 kei3 geoi1 hang4 bou6 dou1 gang2 mun5 wang4 hong1 gwok3 man4 kau3 gwong2 » luk6 kyut3 dung1ŷ au1 syu4 juk1 lei6 ε wat1 Խ jyut6 kwai4 ¡ lung4ʦ si1 gung2 se3 nip6 ciu4 ngau1 ngou4 jung4 laang5 zi1 san1 ham3 naa1 gaan2 jiu4 hung1 zang1 mou4 ɳ saa1 ؿ ne6 joeng5 guk1 seoi1 fung1 caau4 gwaan1 gwaai2 soeng3 zaa1 hau6 ging1 hung4 jau4 zuk1 Ȩ kyun4 luk6 gap3 jik1 wun4 gung1 ٹ mak6 kei4 ˾ si1 maa5Ϲ soeng6 gun1 ŷ au1 joeng4 ĺ haa6 hau6 zyu1 got3 man4 jan4 dung1 fong1 haak3 lin4ʸ wong4 fu2 ξ wat1 ci4 gung1 joeng4̨ taam4 toi4 ұ gung1 je5 zung1 zing3 buk6 joeng4 seon4 jyu4 sim4 jyu4 ̫ taai3 suk1 san1 tou4 gung1 syun1 zung6 syun1 ԯ hin1 jyun4 ling4 wu4zung1 lei4 jyu5 man4 zoeng2 syun1 Ľ mou6 jung4 sin1 jyu4leoi4 jau1˾ͽsi1 tou4˾si1 hungkei4 gun1 ˾ si1 kau4 zoeng2 duk1 ӳ zi2 ce1
zyun1 syun1 ľ dyun1 muk6 mou4 maa5 gung1 sai1 cat1 diu1 ngok6 zing3 joeng6 si3 gung1 loeng4 ذ tok3 bat6 й gaap3 guk1 ׸ zoi2 fu2 guk1 leong4 zeon3 co2 jim4 faat3 jyu5 ۳ jin1 Ϳ tou4 jam1θ dyun6 gon1 baak3 lei5 dung1 gwok3 naam4 mun4 fu1 jin4 gwai1 hoi2 joeng4 sit6 ΢ mei4 sang1 ngok6 ˧ seoi3 gau1 kong3 fong3 hau6 jau5 kam4 leong4 jau1 zo2 jau1 dung1 mun4 sai1 mun4 soeng1 IJ mau4 se4 ٦ noi6 baak3 soeng2 Ϲ naam4 gung1ī mak6 haa1 ciu4 daat3 nin4 oi3 joeng4 ١ tung4 dai6 ng5 jin4 fuk1 ټ baak3 gaa1 sing3 zung1--jat1 ji6 saam1 sei3 ng5 luk6 cat1 baat3 gau2 sap6 baak3 cin1 maan6 jik1һ߰˾ʮǧڡ